Personnel

Current Members

 • Yong Fan, PhD

  Yong Fan, PhD

   Profile
  Read More about Yong Fan, PhD
 • Hongming Li, PhD

  Hongming Li, PhD

  Senior Research Investigator
   Profile
  Read More about Hongming Li, PhD
 • Photo Unavailable

  Yuxin Gong

  Data Analyst
   Email Yuxin Gong
  Read More about Yuxin Gong
 • Liang Ma, PhD

  Liang Ma, PhD

  Postdoc Fellow
   Email Liang Ma, PhD
  Read More about Liang Ma, PhD
 • Photo Unavailable

  Sheng Wang, PhD

  Postdoc Fellow
   Email Sheng Wang, PhD
  Read More about Sheng Wang, PhD
 • Photo Unavailable

  Yuncong Ma, PhD

  Postdoc Fellow
   Email Yuncong Ma, PhD
  Read More about Yuncong Ma, PhD
 • Photo Unavailable

  Yuemeng Li

  PhD Student
   Email Yuemeng Li
  Read More about Yuemeng Li
 • Photo Unavailable

  Xiaoyang Chen, PhD

  Postdoc Fellow
   Email Xiaoyang Chen, PhD
  Read More about Xiaoyang Chen, PhD
 • Photo Unavailable

  Hao Zheng, PhD

  Postdoc Fellow
   Email Hao Zheng, PhD
  Read More about Hao Zheng, PhD
 • Photo Unavailable

  Tingting Chen, PhD

  Postdoc Fellow
   Email Tingting Chen, PhD
 • Photo Unavailable

  Peixian Liang, PhD

  Postdoc Fellow
   Email  Peixian Liang, PhD
 • Photo Unavailable

  Ran Gu, PhD

  Postdoc Fellow
   Email Ran Gu, PhD
 • Photo Unavailable

  Tianming Du, PhD

  Data Scientist
   Email Tianming Du, PhD
 • Photo Unavailable

  Kai Yu, PhD

  Postdoc Fellow

 


Alumni:

Jiong Wu, PhD (Postdoc)

James Wang (Undergraduate)

Xi Liu, PhD (Postdoc)

Axel Largent, PhD (Research Associate)

Tamjid Imtiaz (Rotation Student)

Zhen Zhou, PhD (Postdoc)

Hongbin Sun, MS (Programmer)

Chau Tran, MS (PhD student)

Bojian Hou, PhD (Penn, Postdoc)

Rongyao Hu, PhD 

Zhicheng Jiao, PhD (Brown, Assistant Professor)

Deonte Hall, MS (Penn, PhD student)

Yupei Zhang, PhD (Associate Professor)

Chongyue Zhao, PhD (University of Pittsburgh, Postdoc)

Zhen Liu, PhD

Tianming Du, PhD

Shi Yin, PhD (Associate Professor)

Jin-Young Kim, MS (Boston Children's Hosptial)

Hewei Cheng, PhD (Associate Professor)

Weiwei Wang, PhD (Professor)

Hangfan Liu, PhD 

Jieqiong Wang, PhD

Xiaofeng Zhu, PhD (Professor)

Qiang Zheng, PhD (Associate Professor)

 

Rui Wang, PhD

Gaojing Weng, PhD

Hancan Zhu, PhD (Associate Professor)

Zhenyu Tang, PhD (Associate Professor)

Dai Zhang, PhD (Postdoc)

Rixing Jing, PhD (Associate Professor)

Hanyang Peng, PhD (Associate Professor)

Hewei Cheng, PhD (Associate Professor)

Linwen Liu, PhD 

Yongfu Hao, PhD 

Di Jiang, PhD

Yuhui Du, PhD (Professor)

Rui Chen, MS    

Jens Bloch Christensen, MS

Dandan Song, MS