Instrumentation

 

Titan Krios G3i

Titan Krios G3i
Titan Krios G3i

 

ZEISS Crossbeam 550

Zeiss Crossbeam
ZEISS Crossbeam 550

Leica EM GP

Leica
Leica EM GP

 

Vitrobot

Vitrobot
Vitrobot